Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

„stagiipractica.ro”, https://stagiipractica.ro, „www.stagiipractica.ro”, reprezintă un domeniu de internet utilizat și gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța.

Prin termenul de „Utilizator” se înțeleg toate persoanele, fizice și/sau juridice, care accesează oricare dintre paginile și secțiunile portalului www.stagiipractica.ro, indiferent de motiv.

– Termenii „Contract”, „Utilizator”, „Furnizor”, „Termeni și condiții”, „Politica”, „Reguli de utilizare”, „Acord”, „Portal”, „Site”, „Site-ului”, „Site-uri” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Serviciile sunt oferite utilizatorilor de portalul „www.stagiipractica.ro” cu condiția acceptării „termenilor și condițiilor” de utilizare, publicate.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Constanța poate poate revizui oricând acest document, prin actualizarea acestei pagini, ceea ce va conduce automat la anularea oricărui alt document anterior. De aceea vă sugerăm să vizitați periodic această secțiune. Folosirea în continuare a serviciilor „stagiipractica.ro” reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentelor informații.

Înainte de a folosi site-ul, utilizatorul (user-ul) are obligația de a citi „condițiile de utilizare” integral.

 

 1. Servicii oferite

 

Site-ul „www.stagiipractica.ro” asigură utilizatorilor posibilitatea de a accesa informațiile dorite prin intermediul rețelei Internet.

Serviciile „www.stagiipractica.ro” includ mesaje cu caracter administrativ și mesaje privind noutățile apărute pe „www.stagiipractica.ro”. Utilizatorii înregistrați vor primi periodic acest tip de mesaje, care sunt implicite calității de utilizator al „www.stagiipractica.ro””, astfel nefiind considerate spam-uri.

 

 1. Înregistrarea utilizatorilor

 

Înregistrarea utilizatorilor este necesară în cazul în care doriți să utilizați funcționalitățile oferite de această platformă web.

Pentru a deveni un utilizator trebuie să ne solicitați acest lucru folosind secțiunea dedicată prin intermediul căreia ne puteți trimite mesaje.

Furnizarea de informații false cu scopul procurării de eventuale avantaje este sancționată de legea română.

 

 1. Obligațiile Utilizatorilor

 

Ca utilizator aveți posibilitatea de a accesa informațiile oferite de „www.stagiipractica.ro” „așa cum sunt”, acceptând ca Asociația nu răspunde sub nici o formă de conținutul acestora.

Atât ca utilizatori neînregistrați, cât și ca utilizatori înregistrați, sunteți singurii răspunzători de relațiile stabilite / derulate cu ceilalți utilizatori.

Utilizatorul înregistrat se obligă să nu furnizeze, la înregistrare, informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete.

Utilizatorul înregistrat are obligația să mențină, să înnoiască, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Utilizatorul înregistrat își mai asumă următoarele obligații:

 • să nu își atribuie o falsă identitate;
 • să nu colecteze și să nu transmită date personale despre ceilalți utilizatori;
 • să nu afecteze sau să nu întrerupă serviciile, serverele sau rețelele conectate la portal, sau să încalce orice cerințe, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la acest portal;
 • să nu insinueze ca anumite informații introduse de utilizator pe site sunt furnizate de „www.stagiipractica.ro”, fără a avea acordul prealabil;
 • să nu copieze, traducă, vândă sau să adapteze niciun material sau parte din acest site, indiferent de scopul urmărit;
 • să nu promoveze vătămarea fizică sau verbală împotriva oricărei persoane sau grup de persoane, sau vreun act de cruzime față de animale;
 • să nu promoveze sau furnizeze informații despre modul de derulare a activităților ilegale.

Acceptând „condițiile” impuse de „www.stagiipractica.ro” sunteți obligați să acceptați ca Asociația nu va fi răspunzătoare sub nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile rezultând din:

 • utilizarea informațiilor publicate pe site
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din informații existente pe site
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

 1. Limitarea răspunderii furnizorului

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța are dreptul să modifice serviciile oferite, precum și termenii și condițiile din prezentul contract.

Asociația nu va răspunde pentru nicio daună prezentă sau viitoare, directă sau indirectă, ce ar putea rezulta din accesarea informațiilor cuprinse pe acest site.

Asociația nu are nici o obligație pentru daunele produse utilizatorilor, indiferent de tipul utilizatorului, în cazul întreruperii activității site-ului din cauza unor factori externi sau a unor factori asupra cărora „www.stagiipractica.ro” nu are control, cum sunt :

 • sistarea temporară sau permanenta a serviciilor furnizorului nostru de găzduire (hosting);
 • defectarea hardware-ului care asigura funcționarea site-ului;
 • operațiunile de mentenanță ale site-ului;
 • distrugerea sau afectarea funcționalității portalului prin acțiuni întreprinse de terțe persoane.

De asemenea, Asociația nu va răspunde de:

 • securitatea utilizatorilor site-ului
 • eventualele erori, întreruperi sau pierderea conexiunii
 • eventualele nemulțumiri legate de aspectul și funcționarea site-ului
 • eventualele defecțiuni ale liniei telefonice sau alte tipuri de defecțiuni care împiedică accesul la Internet.

Prin agrearea condițiilor stipulate mai sus acordați dreptul „www.stagiipractica.ro” de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informații fără ca acestea să aibă caracter de „spam”.

 

 1. Drepturile de proprietate asupra conținutului

 

Conținutul portalului este proprietatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut, integral sau parțial, fără acordul scris al acesteia.

Conținutul acestui portal este protejat prin legea drepturilor de autor, astfel că este interzisa copierea, reproducerea, distribuirea sau crearea de produse derivate din acest conținut, în totul sau în parte, fără acordul prealabil scris al furnizorului.

 

 1. Politica de confidențialitate

 

Politica furnizorului este de a proteja și respecta intimitatea utilizatorilor înregistrați. Prin urmare, furnizorul se obligă să nu dezvăluie datele private ale utilizatorului, cu excepția următoarelor situații:

 • atunci când legea impune, sau în vederea apărării intereselor furnizorului, într-un proces intentat acestuia;
 • pentru a proteja și apăra drepturile asociației.;
 • în circumstanțe deosebite, pentru a proteja și apăra interesele altor utilizatori.

 

Asociația poate revizui oricând politica de confidențialitate prin actualizarea acestei pagini, ceea ce va conduce automat la anularea oricărui alt document anterior.

 

 1. Încetarea contractului

 

Administratorul site-ului, daca considera de cuviință, vă poate bloca autentificarea, accesul la pagina de web, utilizarea serviciilor „www.stagiipractica.ro” de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la lipsa de folosire.

Dacă se consideră ca ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului „www.stagiipractica.ro” administratorul site-ului poate, de asemenea întrerupe furnizarea serviciilor în totalitate sau a unei părți a lor, cu sau fără nicio notificare prealabilă.

Sunteți de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile site-ului, poate fi efectuata fără o avertizare anticipată.

 

 1. Dispoziții finale

 

Utilizarea site-ului presupune acceptarea condițiilor stabilite prin prezentul document, considerat contract, astfel ca implicit utilizatorul devine parte contractantă.

Furnizorul are dreptul să modifice termenii și condițiile conținute în prezentul contract, fără o anunțare prealabila, utilizatorul având obligația și posibilitatea de a se informa în legătură cu modificările intervenite, prin accesarea acestei pagini.

Orice litigii ivite în legătură cu aplicarea și interpretarea condițiilor și termenilor din prezentul document, sunt de competenta instanțelor de drept comun de la sediul furnizorului.

 

ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor