Rezultate

rezultate

Indicatori de output

Studenți sprijiniți 375persoane
Beneficiari 375persoane

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului se vor materializa în competențe crescute dobândite de studenți și urmărește să se stimuleze motivația acestora să alcătuiască un sistem de valori pe care să-l urmeze și să-l respecte, să îmbunătățească abilitățile sociale, să stimuleze încrederea în sine și nevoia de a se alătura unui grup social și profesional, să-i învețe pe aceștia principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranța de sine, autocontrolul. Acestea sunt atât în beneficiul grupului țintă prin sporirea competențelor și obținerea de diplome recunoscute pe piața forței de muncă și deci asigurându-le acestora transferul de la un angajator la altul, dar și in beneficiul angajatorilor deoarece aceștia utilizează o forță de muncă specializată fără costuri suplimentare. Prin derularea activităților și a sub-activităților aferente, se urmărește obținerea unor rezultate directe si evidente care se vor concretiza prin atingerea obiectivului general si obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori de output: 375 studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă, 375 de beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră, 30 de parteneriate încheiate pentru schimb de experiență și bune practici – tranziția de la școală la viața activă.

Indicatori de rezultat: 25 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au găsit un loc de muncă – tranziția de la școală la viața activă, 200 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au continuat studiile – tranziția de la școală la viața activă.

Proiectul contribuie la crearea oportunităților de participare viitoare a studenților pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă și va avea un efect pozitiv pe termen lung pentru studenți prin crearea unui sistem de comunicare și relaționare eficient între aceștia și viitorii potențiali angajatori.

Proiectul propune deci îmbunătățirea competențelor grupului țintă ca urmare a participării la stagiile de practică, contribuind direct la creșterea competentelor studenților din grupul țintă cu scopul de a avea mai multe șanse pe piața muncii, de a-și dezvolta cariera, de a forma persoane cu adaptabilitate ridicată, care vor contribui la dezvoltarea economiei și la crearea unei culturi organizaționale bazată pe competență și eficiență.

Beneficiile participării la stagii de practică propuse prin proiect pentru grupul țintă sunt atât de natură profesională (obținerea unor competențe diverse în mai multe domenii de bază cât și pentru adaptarea mai ușoară la schimbările organizaționale), financiară, cât și psihice (prin creșterea încrederii în sine datorită competențelor dezvoltate prin proiect cât și prin creșterea siguranței la locul de muncă), acestea contribuind direct la atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului.