ZMC

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA CONSTANTA

Experiența avută de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanța în domeniul absorbției fondurilor europene si a managementului de proiect, dar mai ales implicarea organizației, conform obiectului principal al activității sale, în efectuarea unor serii de analize și evaluări asupra impactului anumitor proiecte și chiar a unor programe operaționale de finanțare, analize realizate inclusiv în comun cu organisme internaționale precum Banca Mondială, UNDP sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ne-a confirmat din păcate că multe proiecte se rezumă în a-și atinge indicatorii asumați, fără a genera un impact real și durabil în contextul obiectivelor programului care l-a finanțat.

În acest fel, prin proiectul propus, se încearcă în egală măsură crearea unui model de bună practică, care să poată fi translatat și urmat ușor în alte situații de gen, aceasta considerând că este maniera cea mai potrivită pentru a răspunde obiectivului specific 6.13 din cadrul Priorității de investiții 10.iv, Axa 6 – POCU, targetul proiectului, respectiv studenții facultăților de drept și științe administrative din județul Constanța, fiind selectat datorită incidenței crescute, mult peste media națională și locală, a situației de eșec la angajare la finalizarea studiilor, așa cum am arătat anterior.

De asemenea, proiectul se regăsește pe lista de proiecte prioritare a SIDU Constanța, fiind propus în cadrul partenerial creat în contextual elaborării Strategiei de Dezvoltare Urbană Integrată a Zonei Metropolitane Constanța, de către mai multe entități, precum facultățile de drept și științe administrative din județ, Asociația Consiliul Tinerilor, AJOFM, Consiliul Județean Constanța, dar și diverși operatori economici.

Un alt aspect care justifică și facilitează implementarea proiectului îl constituie demersul anterior realizat prin proiectului ”Stagii de practica pentru studenți competitivi pe piața muncii”, finanțat în cadrul Axei 2 a POSDRU 2007 – 2013, cadrul creat atunci fiind în mod punctual încă funcțional și necesitând extindere si consolidare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați site-ul asociației – www.zmc.ro