Inspector de poliție

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii anchetează crimele şi delictele comise, circumstanţele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaţilor; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informaţii, din întreprinderi industriale sau comerciale.
Cod COR: 345001

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Asigură protecţia martorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile legii;
 • Desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;
 • Apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea privată şi publică;
 • Culege informaţii în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii infracţiunilor;
 • Aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, de combaterea fenomenului infracţional;
 • Realizează controlul asupra deţinerii şi folosirii armelor, materialelor explozive;
 • Depistează persoanele care se sustrag executării pedepselor, urmăririi penale;
 • Previne şi combate migraţia ilegală;
 • Realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, a criminalităţii economico-financiare, în domeniul informaticii şi crimei organizate;
 • Efectuează studii privind starea infracţionalităţii şi propune măsuri de prevenire a acesteia;
 • Realizează controlul asupra deţinerii şi folosirii armelor, materialelor explozive.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic

 • Activitatea inspectorilor de poliţie se desfăşoară parţial în birouri aflate în sediile Inspectoratelor de Poliţie.
 • Munca implică activităţi desfăşurate afară, expus vremii şi presupune stat în picioare precum şi poziţii neuzuale (ghemuit, încovoiat, stând în genunchi, târâş);

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Timpul de muncă variază în funcţie de urgenţele apărute;
 • Exactitatea şi acurateţea cu care se îndeplinesc sarcinile sunt foarte importante
 • Consecinţele erorilor pot fi grave;
 • Munca presupune frecvente interacţiuni interpersonale ;

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Munca presupune riscul de rănire în situaţii extreme.