Procuror

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii au grijă ca infracţiunile să fie descoperite la timp; pun în mişcare acţiunea penală, susţin învinuirea în cauzele penale; folosesc căile de atac prevăzute de lege atunci când consideră că hotărârile judecătoreşti sunt nelegale şi netemeinice.
Cod COR: 242201

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Anchetează cazul pentru a acuza şi iniţia acţiuni legale, prin intermediul interogatoriului şi mărturiilor;
 • Efectuează sau supraveghează urmărirea penală;
 • Pune în mişcare acţiunea penală când descoperă infracţiuni;
 • Prezintă şi sumarizează cazuri judecătorului;
 • Examinează fapte legale pentru susţine acuzarea în cadrul procesului;
 • Pledează în cauze şi interoghează martorii în timpul procesului;
 • Interpretează legi, hotărâri judecătoreşti şi regulamente;
 • Sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor penale;
 • Exercită acţiunea civilă în cauzele prevăzute de lege;
 • Exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti când acestea nu sunt juste;
 • Pregăteşte cauzele pentru instanţele de judecată;
 • Studiază Constituţia, deciziile, regulamentele, hotărârile, pentru a identifica toate aspectele cazurilor;
 • Verifică la locurile de detenţie preventivă respectarea legii şi executarea pedepselor;
 • Supraveghează respectarea legii de către organele de la locurile de executare a pedepselor, de la locurile de muncă ale condamnaţilor;
 • Atacă hotărârile judecătoreşti prin mijloace legale când consideră că acestea nu sunt temeinice.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – De regulă, activitatea se desfăşoară de regulă în interior (biroul, sala de judecată) însă există sarcini pe care le realizează şi pe teren

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Activitatea presupune interacţiuni sociale frecvente
 • Consecinţele erorilor pot fi grave
 • Există o incidenţă crescută a situaţiilor conflictuale

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Risc ridicat provenind din contactul direct cu mediul delincvenţial-infracţional