Grefier

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii au atribuţii în pregătirea şi desfăşurarea activităţii de judecată. Ei întocmesc actele procedurale necesare pentru instanţa de judecată şi păstrarea documentelor.
Cod COR: 343303

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Asistă pe preşedintele completului de judecată la pronunţarea hotărârii în şedinţa publică
 • Întocmeşte încheierea dezbaterii în care se consemnează desfăşurarea procesului şi ceea ce instanţa a hotărât la un anumit termen
 • Îndeplineşte, comunică şi păstrează actele procedurale în legătură cu judecarea cauzei
 • Solicită actele încuviinţate de instanţă ca probatorii
 • Citează experţii aferenţi cazurilor aflate în dezbatere
 • Citează părţile aferente cazurilor aflate în dezbatere
 • Ia notă cu privire la conţinutul dezbaterilor pe marginea cazurilor aflate pe ordinea de zi
 • Semnează încheierile şi hotărârile instanţei
 • Explică părţilor participante la dezbateri procedurile specifice
 • Anunţă intrarea judecătorului în sala de judecată
 • Pregăteşte din punct de vedre tehnic sala de judecată (organizarea documentelor, verificarea aparaturii din dotare, hârtie, instrumente de scris, etc.)
 • Asigură accesul părţilor la dosarele cauzelor aflate în dezbatere imediat înainte de începerea judecării cazurilor aflate pe ordinea de zi
 • Întocmeşte lista cu cazurile programate pentru ziua în curs.
 • Afişează ordinea de zi a cazurilor pe uşa sălii de judecată.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Grefierul lucrează într-un spaţiu amenajat ca birou, sală de judecată, cabinet, în condiţii de interior, cu aerisire şi ventilaţie corespunzătoare.

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Majoritatea activităţilor se desfăşoară în colectiv
 • Sarcinile de muncă sunt structurate şi repetitive
 • Consecinţele erorilor în activitate pot avea repercursiuni majore

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – nu este cazul