Funcționar administrativ

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii Oferă informaţii în limita responsabilităţii şi consiliază clienţii privind problemele pe care le au (în limita competenţelor lui)
Cod COR: 419001

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Implementează legislaţia fără a aştepta un ordin expres, să-și exercite atribuţiile ce le revin prin funcţia ocupată;
 • Stabileşte şi menţine şi dezvoltă relaţii bune cu instituţiile statului şi furnizori;
 • Stabileşte şi menţine relaţii de bună colaborare cu clienţii instituţiei în care lucrează;
 • Identifică furnizorii de produse (papetărie, mobilier, consumabile) și servicii (alarmă și monitorizare) si negociază cu aceştia condiţiile de achiziţie;
 • Actualizează baze de date cu adrese şi solicitări venite în instituţie pentru a realiza un bun management al comunicării;
 • Răspunde la adresele şi solicitările primite din partea clienţilor instituţiei;
 • Oferă informaţii în limita responsabilităţii şi consiliază clienţii privind problemele pe care le au (în limita competenţelor lui);
 • Execută activităţi de completare formulare diverse (adeverinţe, facturi, chitanţe, documente de înregistrare etc)
 • Centralizează şi pregăteşte listele de investiţii-dotări independente şi memoriile justificative ale acestora şi le transmite către superiorilor;
 • Întocmeşte sau completează rapoarte, înregistrări pentru informaţii diverse;
 • Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor;
 • Participă în activităţi de realizare cereri finanţare/ implementare a proiectelor.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu protejat

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive
 • Muncă cu orar fix
 • Au liberate în luarea deciziilor şi suportă consecinţa acestora
 • Munca presupune frecvente interacţiuni sociale, uneori pot să apară situaţii conflictuale

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – nu este cazul