Expert criminalist

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii desfăşoară activităţi de analiză a datelor unei crime pentru a identifica cele întâmplate.
Cod COR: 242901

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Întocmeşte expertize si constatări tehnico-ştiinţifice;
 • Analizează şi procesează dovezile la locul faptei şi în laborator, purtând echipament de protecţie şi folosind prafuri şi substanţe chimice;
 • Caută urme de dovezi, cum ar fi amprentele, fire de păr, fibre sau urme de pantof folosind sisteme de iluminare alternative când este necesar;
 • Identifică, clasifică şi stochează amprente folosind sisteme de clasificare;
 • Analizează în detaliu spaţii alese de la locul faptei şi ridică amprente, aderând la proceduri de păstrare adecvate;
 • Fotografiază locul faptei din unghiuri diferite pentru a aduna cât mai multe dovezi;
 • Împachetează, înmagazinează şi recuperează şi asigură păstrarea în bune condiţii şi de maximă securitate a dovezilor adunare;
 • Îndeplineşte funcţii de consilier tehnic şi colaborează cu alţi oameni ai legii pentru a face schimb de informaţii în activităţile de la locul faptei;
 • Analizează şi apoi prezintă dovezile superiorilor pentru a decide cursul investigaţiei;

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic

 • Activitatea se desfăşoară parţial în condiţii de mediu controlate, în spaţiul unui birou;
 • Munca implică activităţi desfăşurate afară, expus vremii , la înălţime sau adâncime, în locuri strâmte sau planuri înclinate şi presupune stat în picioare precum şi poziţii neuzuale (ghemuit, încovoiat, stând în genunchi, târâş).

B2. Mediul socio-organizaţional

 • Programul de lucru este de 8 ore pe zi, dar poate varia în funcţie de urgenţele apărute;
 • Expertul criminalist lucrează în echipă, munca lui presupune interacţiuni şi cu persoane din afara echipei (infractori, victime, martori etc.)
 • Expertul criminalist îşi îndeplineşte sarcinile cu exactitate şi acurateţe, în caz contrar, consecinţele erorilor pot fi grave.

B3. Riscuri. Alte notificări speciale

 • Riscurile apar datorită contactului cu substanţe toxice, noxe chimice şi chiar germeni patogeni la locurile investigate.
 • Interacţiunea cu infractorii pot reprezenta situaţii de risc care pot lua diferite forme.