Obiectiv general

Obiectiv general

Creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

Având în vedere actualul context, precum și tendințele pieței forțelor de muncă, proiectul contribuie la facilitarea tranziției de la educație la integrarea propriu-zisă în muncă a absolvenților de drept și administrație publică, aceștia fiind una dintre cele mai expuse categorii de absolvenți de învățământ superior în ceea ce privește riscul de șomaj la terminarea studiilor.

Prin obiectivul său proiectul se încadrează în Prioritatea de investiții 10.iv, respectiv în Obiectivul specific 6.13, și își aduce astfel aportul la îndeplinirea indicatorilor asumați ai Programului Operațional Capital Uman, prin creșterea șanselor de angajare la finalizarea studiilor pentru un număr de minim 300 de absolvenți de drept și administrație publică.

Măsurile active și inovative pe care le propune proiectul sporesc considerabil și pe termen lung șansele de angajare a tinerilor absolvenți.

Astfel, prin intermediul proiectului se urmărește rezolvarea sustenabilă a situației de risc privind accesul pe piața muncii cu care se confruntă absolvenții de drept și administrație publică, prin abordarea cauzelor care generează această situație și prin implementarea unor intervenții menite să faciliteze acest rezultat.

Obiectivul proiectului nu vizează doar atingerea indicatorilor asumați, ci și generarea unei stări de fapt care să contribuie la diminuarea cauzelor care provoacă în prezent riscul crescut de șomaj sau chiar șomaj de lungă durată a tinerilor absolvenți de studii universitare și în special al celor care finalizează cursurile facultăților de drept și administrație publică.

În acest sens, se va pune accent pe corelarea cerințelor pieței muncii cu pregătirea și curricula universitară, prin promovarea dialogului între mediul universitar și cel economic, prin organizarea și desfășurarea unor stagii de practică orientate spre deprinderea de către viitorii absolvenți a abilităților necesare solicitate de posibilii angajatori sau prin utilizarea unor instrumente inovative, de tipul unei platforme on line, menite să faciliteze legătura între studenți/absolvenți cu oportunitățile oferite de piața muncii, dar și prin desfășurarea unor programe de informare, consiliere și orientare profesională dedicate grupului țintă.

Prin urmare, adaptarea aptitudinilor de muncă a membrilor grupului țintă la cerințele de pe piața muncii facilitează tranziția de la școală la muncă. În acest mod, pe termen lung, se asigură creșterea competitivității studenților pe piața muncii și sporirea șanselor de menținere a acestora în muncă, în concordanță cu aspirațiile profesionale a acestora și cu necesitățile pieței muncii.