Manager societate comercială

Manager societate comercială

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii determină şi pune în aplicare politica şi strategia de afaceri şi trasează direcţia generală în sectorul privat. Planifică, coordonează, direcţionează activităţile operaţionale la cel mai înalt nivel de management, cu ajutorul subordonaţilor.
Cod COR: NU ARE

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Analizează operaţiunile pentru a evalua performanţele unei companii şi personalul acesteia pentru îndeplinirea obiectivelor şi pentru a stabili domeniile în care se pot face reduceri de costuri, îmbunătăţiri ale programelor sau schimbări de politică
 • Conduc şi coordonează activităţi ale firmelor sau departamentelor, legate de producţie, stabilire a preţurilor, vânzări şi/sau distribuţie a produselor
 • Stabilesc necesităţile de angajare şi intervievează, angajează şi pregătesc noi angajaţi sau supraveghează aceste activităţi de personal
 • Stabilesc bunurile şi serviciile care trebuie vândute şi stabilesc preţuri şi condiţii de creditare, bazate pe previziunii ale cererii clienţilor
 • Dirijează personalul, pregătind planuri de muncă şi repartizând îndatoriri specifice
 • Conduce şi coordonează activităţile financiare şi bugetare ale unei organizaţii, pentru a finanţa activităţi, a maximiza investiţii şi a creşte eficienţa
 • Conduce activităţile de resurse umane, inclusiv aprobarea planurilor şi activităţilor de resurse umane, selecţia directorilor şi altor angajaţi de la nivelele mai înalte ale ierarhiei, precum şi constituirea şi organizarea departamentelor mari
 • Coordonează dezvoltarea şi implementarea sistemelor de control bugetar, sistemelor de ţinere a evidenţelor şi altor procese de control administrativ
 • Conduc şi coordonează activităţile financiare şi bugetare pentru a finanţa activităţi, maximiza investiţii şi a creşte eficienţa
 • Supraveghează activităţile direct legate de fabricarea produselor sau furnizarea serviciilor
 • Conduc mişcarea produselor în şi din unităţile de producţie
 • Revizuiesc extrasele de cont, rapoartele de vânzări şi de activitate şi alte date referitoare la performanţe pentru a măsura productivitatea şi îndeplinirea obiectivelor şi a stabili domeniile care necesită reduceri de costuri şi ameliorări de programe
 • Stabilesc şi implementează politicile departamentale, scopurile, obiectivele şi procedurile, discutând cu membrii consiliului de administraţie, oficialii organizaţiei şi angajaţii, după cum este necesar.

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Managerul de societate comercială lucrează în spaţiu închis, climat corespunzător, aerisit, luminat şi ventilat. Însă munca sa presupune de multe ori deplasări, ieşiri în funcţie de specificul societăţii.

B2. Mediul socio-organizaţional – Managerul execută sarcini structurate si nestructurate. Această muncă presupune termene limită şi o anumită presiune a timpului precum şi asumarea responsabilităţii rezultatelor obţinute. Există libertate de decizie fără supervizare directă.

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Nu este cazul