Judecător

Judecător

Descrierea ocupaţiei: Practicanţii unei astfel de ocupaţii conduc şedinţe de audiere a părţilor, pentru a pronunţa hotărâri judecătoreşti sau a formula recomandări privind soluţionarea cauzelor ce implică programele promovate de instituţiile statului. Stabilesc pedepsele sau tipul de răspundere civilă pentru părţi ori recomandă acceptarea / respingerea plângerilor formulate de către reclamanţi.
Cod COR: 242202

A. Sarcini principale – cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaţii care au cea mai mare importanţă pentru ocupaţia respectivă şi permit diferenţierea între o persoană cu performanţe ridicate în profesia respectivă (expert) şi o persoană cu performanţe reduse (novice).

 • Aprobă plătirea de despăgubiri în situaţia reclamaţiilor valide şi stabilesc modalitatea de plată a despăgubirilor
 • Audiază părţile şi analizează datele existente la dosar pentru a adopta hotărâri judecătoreşti cu privire la probleme precum eligibilitatea programelor oficiale, protecţia mediului şi respectarea reglementărilor privind sănătatea şi siguranţa populaţiei
 • Se consultă cu persoanele fizice sau cu organizaţiile implicate în cauze judecătoreşti, pentru a obţine informaţii relevante cu privire la cauzele respective
 • Stabilesc existenţa răspunderii penale/ civile şi tipul de răspundere a fiecărei părţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu precedentele administrative şi judiciare şi cu dovezile existente
 • Oferă explicaţii reclamanţilor cu privire la modalităţile prin care aceştia pot să interpreteze şi să atace în instanţă reglementările care contravin intereselor lor
 • Emit citaţii şi invită martorii să presteze jurământul înainte de începerea audierilor oficiale
 • Monitorizează şi conduc activităţile desfăşurate în instanţă, pentru a asigura respectarea drepturilor legale ale tuturor părţilor implicate
 • Pregătesc recomandări şi hotărâri judecătoreşti în formă scrisă
 • Recomandă acceptarea / respingerea în instanţă a reclamaţiilor, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu precedentele juridice existente
 • Studiază şi analizează legile, reglementările, politicile adoptate de către organele statului, precum şi hotărârile judecătoreşti precedente, pentru a pregăti audierile şi a emite hotărâri judecătoreşti legale

B. Contextul muncii – conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii unei ocupaţii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

B1. Mediul fizic – Majoritatea sarcinilor se realizează în spaţiu protejat

 • Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive
 • Muncă cu orar fix

B3. Riscuri. Alte notificări speciale – Nu este cazul